poniedziałek, 11 lipca 2016

BLIK - BLIK to sposób płatności na miarę XXI. W dobie super gadżetów, na czele ze smartfonami, obserwujemy wypieranie gotówki przez inne sposoby płatności...