sobota, 3 września 2016

NIE czytanie wiadomości finansowych – edycja filmowa - Wstępem do naszej międzyblogowej dyskusji był z lekkim absmakiem wspomniany przez Trystero film, który sam uznaję za interesujący z edukacyjnego punktu wid...