sobota, 3 września 2016

Najlepsze lokaty wrzesień 2016 - Nowy miesiąc to niestety nowe spadki w oprocentowaniach lokat. Choć stopy procentowe pozostają w miejscu, to banki ucinają procenty w celu zmniejszania swo...