piątek, 28 października 2016

Genialny dialog Ojca Tadeusza Rydzyka z Bartłomiejem Misiewiczem