środa, 26 października 2016

Czy niższe opłaty za zarządzanie opłacają się klientom TFI? - Aktywne zarządzanie portfelem w funduszach inwestycyjnych od dawna pozostaje w ogniu krytyki giełdowych autorytetów. Takie postaci jak chociażby John Bog...