sobota, 4 lutego 2017

Jak skutecznie inwestować w fundusze inwestycyjne? - Jak inwestować w fundusze inwestycyjne? Żadna filozofia – idziesz do banku i kupujesz jednostki uczestnictwa w subfunduszu, jednym z wielu z oferty „zaprzy...