piątek, 28 kwietnia 2017

FUNDUSZOWA REKOMENDACJA INWESTYCYJNA - Zgodnie z obowiązującym prawem, świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego, jako że stanowi przejaw działalności maklerskiej, wymaga uzyskania zgody Komi...