poniedziałek, 5 czerwca 2017

Co się dzieje, gdy bank upada? Jakie gwarancje daje Bankowy Fundusz Gwarancyjny? - Choć rzekomo kryzys finansowy mamy już za sobą, to niedawne potężne zawirowania na rynku bankowym w wielu z nas zasiały ziarno niepewności. Czy nasze oszcz..